Informacje dotyczące ochrony prywatności dla osób odwiedzających stronę internetową


My, spółka: BioVege Sp. z o.o., Stary Dwór 72, 86-010 Koronowo (tel.: 48 / 797 605 301, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) chcielibyśmy Państwu poniżej wyjaśnić, które Państwa dane przetwarzamy na tej stronie internetowej. W przypadku Państwa pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania przetworzonych danych

Cel: Zaprezentowanie przedsiębiorstwa i realizacja usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja przez internet

Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest poinformowanie o produktach i usługach naszego przedsiębiorstwa w połączeniu z umożliwieniem użytkownikom skontaktowania ich z właściwymi osobami do kontaktu w naszym przedsiębiorstwie.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której to dotyczy,
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie wymaganego przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie wymaganego przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnego obowiązku, któremu podlegamy zgodnie ze stosowanym prawem UE lub zgodnie ze stosowanym prawem w kraju, w którym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest stosowane w całości lub częściowo,
  • art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie wymaganego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, o ile podstawowe prawa i wolności osób, których dotyczą te dane, nie mają nadrzędnego charakteru. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes przedsiębiorstwa polegający na możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, egzekwowanie własnych prawnych roszczeń oraz przestrzeganie dalszych przepisów prawa.

W tym zakresie odrębnie stawiamy w ramach wykonywania usług na poufność oraz obowiązki w zakresie ochrony danych. Ujawnienie informacji organom następuje wyłącznie w przypadku istnienia przepisów mających pierwszeństwo. Nie ma miejsca przekazywanie danych do państw trzecich.

W trakcie Państwa odwiedzin na stronie internetowej dochodzi do ustanowienia połączenia z Państwa przeglądarką internetową. Pobrane w trakcie tej czynności i poniżej wymienione informacje przechowywane są tymczasowo w danych systemowych i tam też są automatycznie gromadzone: adres IP Państwa urządzenia, data i godzina wejścia, nazwa i URL wywołanych zbiorów, strona internetowa, z której nastąpiło wejście lub adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę za pomocą odnośnika (URL-referer), używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane zostaną przez nas przetworzone w celu zapewnienia sprawnego ustanowienia połączenia i zabezpieczenia systemu. Dodatkowe dane związane z połączeniem są automatycznie usuwane, z reguły maksymalnie po siedmiu dniach. W przypadku użycia strony internetowej w sposób nieuprawniony dane logowania, których dłuższe przechowywanie jest konieczne w celach dowodowych, będą przechowywane do wyjaśnienia zdarzenia.

Korzystanie z plików cookies

Ta strona internetowa używa plików tzw. "cookies", które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pozyskane w ten sposób przez pliki cookies informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej wykorzystuje się w celu analizy zachowania użytkowników strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty informacyjnej. Podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uzasadnione interesy). Optymalizacja strony internetowej stanowi taki właśnie uzasadniony interes. Pozyskane informacje służą tylko do wewnętrznej statystycznej analizy danych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies kasowane są po 2 latach. Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce można zapobiec instalacji plików cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Gromadzenie danych jest anonimowe; zebrane dane nie odnoszą się do Państwa osoby.

Formularz kontaktowy

Jeśli Państwa kontakt z nami następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas przetwarza się dane z formularza w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną w zakresie przekazania do nas stanowi zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych. Użytkownik może w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość odwołać udzieloną zgodę. Dane zostaną wówczas usunięte. Jeśli z Państwa zapytania nie wynika obowiązek przechowywania danych (np. w przypadku zamówienia), wówczas dane usuwane są po upływie trzech lat. Państwa dane przekazywane są w ramach obrotu wewnętrznego właściwym osobom w celu opracowania Państwa sprawy. Danych nie przekazuje się osobom trzecim bez Państwa pozwolenia.

Google Analytics

Ta strona korzysta z narzędzia Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google ("Google"). Google Analytics używa plików "cookies", które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Podstawę prawną w zakresie przetwarzania stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pozyskane przez pliki cookies informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer należący do firmy Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Google już wcześniej skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw należących do państw traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA tylko w wyjątkowych wypadkach i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, w celu analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, w celu sporządzania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz w celu realizacji dalszych usług wykonywanych na rzecz właścicieli stron internetowych i związanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie łączy się z innymi danymi z Google. Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce można zapobiec zapisywaniu plików cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google przez pobranie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem i jej zainstalowanie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Fonty Google

W celu uatrakcyjnienia przekazu na naszej witrynie używamy rodzajów pisma udostępnionych przez Google (Google Fonts, dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Czcionka wyświetlania w Państwa przeglądarce udostępniona jest przez Google. Podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes wynikający z atrakcyjnego wyświetlenia zawartości na naszej stronie internetowej art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oświadczenie Google dotyczące ochrony danych jest do wglądu tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

Integracja Google Maps

Używamy Google Maps w celu zagnieżdżenia map (podstawa prawna Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: art. 6 ust. 1 lit. f wraz z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i uwzględnieniem interesów osób których to dotyczy). Google LLC w USA zobowiązała się zapewnić właściwą ochronę danych zgodnie z amerykańsko-europejską i amerykańsko-szwajcarską Privacy Shield. Dalsze informacje w tym zakresie znajdują się w obszernym oświadczeniu Google o ochronie danych https://www.google.com/policies/privacy.

Państwa prawo do informacji, poprawienia, usunięcia, sprzeciwu i przenoszenia danych

W dowolnej chwili można skorzystać z przysługującego Państwu prawa do informacji, poprawienia i usunięcia danych. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami w wyżej podany sposób. Jeśli zostanie do nas zgłoszone żądanie usunięcia danych, lecz my będziemy ustawowo zobligowani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo będzie miało miejsce w przypadku sprzeciwu. Z przysługującego Państwu prawa do przeniesienia danych można skorzystać, gdy techniczne możliwości dostępne u odbiorcy i u nas pozwolą na to.

Prawo do skargi

W każdej chwili użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych / szyfrowanie

Ta strona internetowa używa „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Połączenie między Państwa przeglądarką i naszym serwerem jest kodowane.

Aktualność i zmiana tego oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo dostosowania treści tego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie. Odbywa się to z reguły w przypadku dalszego rozwoju lub dopasowania zastosowanych usług. Aktualne oświadczenie o ochronie danych dostępne jest na naszej stronie internetowej. Stan tego oświadczenia: 13.05.2018r.